Rektoskopia

Rektoskopia (proktoskopia) to badanie odbytnicy, połączenia odbytniczo­esiczego i początkowego odcinka esicy. Badanie wykonuje się przy pomocy sztywnego wziernika, pozwala ono na ocenę jelita nawet do 30cm. Wziernikowanie wymaga specjalnego przygotowania jelita do badania. W trakcie badania istnieje możliwość pobrania materiału do badania histopatologicznego za pomocą kleszczyków.

Wskazania: wszystkie stany wymagające oceny makroskopowej jelita grubego.
Materiały: Chirurgia Jelita Grubego i Odbytu red. Roman M. Herman i wsp.